Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
WAG_Cashback-Promo WAG_Cashback-Promo

ERNST WAGNERs BELLA NAPOLI "100 % gegarandeerd genieten”

Je bent woonachtig in Duitsland of Oostenrijk en wilt deelnemen aan deze actie? Ga dan naar: www.original-wagner.de/genussgarantie


Actieperiode: 16-08-2021 tot 12-11-2021 Door deel te nemen aan de actie BELLA NAPOLI „100 % gegarandeerd genieten" van ERNST WAGNER gaat de deelnemer akkoord met de volgende actievoorwaarden:


Organisator

 

De organisator van ERNST WAGNERs BELLA NAPOLI actie „100 % gegarandeerd genieten" is Nestlé Wagner GmbH, In den Schemeln 4, 66620 Nonnweiler-Otzenhausen, Duitsland (hierna „Nestlé Wagner").

 

Gerechtigd tot deelname

 

Alle particulieren die ten minste 18 jaar oud zijn, een Nederlandse bankrekening hebben in het SEPA-gebied hebben (=rekeningnummer in IBAN-formaat), en in Nederland woonachtig zijn, kunnen deelnemen. Alle medewerkers van Nestlé Wagner GmbH, Nestlé Deutschland AG, Nestlé Österreich GmbH, Nestlé Nederland BV, de deelnemende samenwerkingspartners aan de actie en de ondersteunende agentschappen, alsmede hun gezin, zijn van deelname uitgesloten.

 

Restricties

 

Per huishouden is slechts 1 terugbetaling ter hoogte van het aankoopbedrag (max. € 4,29) mogelijk. Veelvuldige deelname is derhalve niet mogelijk. Het aantal deelnemers is beperkt tot een totaal van 55.555 huishoudens. Een huishouden wordt gedefinieerd door een identiek postadres, bankrekening of e-mailadres.

 

Elke deelnemer kan alleen onder zijn eigen naam deelnemen.

Deelname door middel van geautomatiseerde gegevensverwerkingsprocedures en/of inschakeling van derden is uitgesloten.

Deelname aan de actie per post is niet mogelijk.


Procedure

 

De deelnemer koopt in Nederland (fysieke winkel of online) in de actieperiode 1 ERNST WAGNERs BELLA NAPOLI (elke soort), uploadt een foto van het originele aankoopbewijs of de originele factuur van de online handelaar op  www.original-wagner.de/nl/gegarandeerd-genieten en voert zijn gegevens in.

 

Het uploaden van het aankoopbewijs moet binnen de actieperiode gebeuren. Het aankoopbewijs moet volledig herkenbaar zijn op de foto of scan. Als het actieproduct niet leesbaar is, is de deelname ongeldig. De volgende bestandsformaten kunnen worden geüpload: jpg, bmp, png, gif, pdf met een maximale bestandsgrootte van 10 MB. Om technische redenen mogen op het aankoopbewijs geen kruisjes, randen of markeringen staan.

De uitbetaling van de op de kassabon vermelde aankoopprijs (max. € 3,49 in Duitsland, max. € 4,29 in Nederland) zal binnen 4 weken na succesvolle bevestiging van alle ingevoerde gegevens worden overgemaakt naar de opgegeven bankrekening. Contante betaling is uitgesloten. De kassabon (origineel, geen kopie) als bewijs van aankoop moet worden bewaard totdat de aankoopprijs is teruggestort en moet op verzoek worden getoond.


Actieperiode

 

Actieperiode: 16-08-2021 tot 12-11-2021

 

Het actieproduct moet binnen de actieperiode worden gekocht.

De actie eindigt zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt, maar niet later dan het einde van de actieperiode.

Annulering of onderbreking zijn ook dan mogelijk indien om feitelijke redenen (bijv. manipulatie of technische fouten in verband met de werking van de website) of om juridische redenen een correcte uitvoering van de actie niet langer kan worden gegarandeerd.


Actieproducten

 

Actieproducten zijn alle soorten van ERNST WAGNERs BELLA NAPOLI.

 

Diversen

 

Nestlé Wagner behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten, die ervan worden verdacht bij deelname aan de actie gebruik te maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of anderszins te trachten door manipulatie voordeel voor zichzelf of derden te behalen. In deze gevallen is weigering van de terugbetaling of terugvordering van het terugbetaalde geldbedrag mogelijk. Vorderingen tot betaling kunnen niet worden overgedragen aan derden.

 

Nestlé Wagner en de betrokken bedrijven zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, met name tijdens de gegevenstransmissie, of voor andere technische gebreken.

De ongeldigheid van individuele bepalingen van deze voorwaarden voor deelname heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Vragen over de actie kunnen schriftelijk worden gericht aan [email protected]. of worden ingediend via het contactformulier op de website van Original Wagner www.original-wagner.de.

Terug