Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nestlé Wagner onderneming Nestlé Wagner onderneming

Onze betrokkenheid bij het Saarland

Giften, sponsoring, hulp

Als levensmiddelenfabrikant beschouwen wij van Nestlé Wagner het als vanzelfsprekend om mensen te helpen. Sinds maart 2005 ondersteunen we daarom de voedselbank „Deutsche Tafeln“ met onze levensmiddelen-giften.

Sociale betrokkenheid in het Saarland: 'Gemeindestiftung Wagner Tiefkühlprodukte'

Nestlé Wagner onderneming Het hulpfonds „Gemeindestiftung Wagner Tiefkühlprodukte“ van Wagner Pizza

In 2013 is door Nestlé Wagner, Wagner Holding GmbH en de gemeente Nonnweiler het gemeentelijk hulpfonds „Gemeindestiftung Wagner Tiefkühlprodukte“ opgericht. Het fonds vormt een compensatie voor de gederfde ondernemingsbelasting door de integratie van Wagner in het Nestlé-concern. Taak van het fonds is de financiële ondersteuning van het gemeentelijke opbouwwerk. Daartoe behoren bijvoorbeeld de kinder-, jeugd- en ouderenhulp, de monumentenzorg en de school- en sportvoorzieningen in de gemeente.

Schoolsponsoring Ringwallschule in Primstal

Nestlé Wagner onderneming De schoolsponsoring van Wagner Pizza

Sinds 2013 is Nestlé Wagner sponsor van de Ringwallschule in Nonnweiler. In de toekomst moeten nog meer jonge mensen uit de gemeente bij Nestlé Wagner een succesvolle start in hun beroepsleven kunnen maken. Daarvoor is een pakket beleidsmaatregelen besloten: zo bieden regelmatige bedrijfsverkenningen de leerlingen inzage in het dagelijkse functioneren van een van de grootste fabrikanten van diepvriespizza's van Europa. Daarnaast is het de bedoeling dat meer leerlingen van de Ringwallschule hun beroepsstages bij Wagner lopen, om de onderneming en haar beroepsperspectieven te leren kennen.