Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bescherming persoonsgegevens en recht

Original Wagner Pizza - Privacyverklaring

 

Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van onze websites

De content van de websites van Nestlé is auteursrechtelijk beschermd. Nestlé staat het doorkijken en downloaden van alle content van haar websites uitsluitend toe voor privé, niet-zakelijk gebruik. De content mag niet voor openbare of commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd, gepresenteerd, verspreid of anderszins worden gebruikt. De content mag niet worden gewijzigd en zonder schriftelijke toestemming van Nestlé op andere internetpagina's of gelinkte computers worden gebruikt.

De content van het "Nestlé Press-Center" mag echter door journalisten worden gedownload om te worden gepubliceerd en voor persdoeleinden op andere websites worden gepubliceerd en weergegeven. Bij vermenigvuldiging van de content moet naar de auteurs- en eigendomsrechten van Nestlé uitdrukkelijk worden verwezen.
Een overtreding van deze bepalingen verplicht tot het onmiddellijk vernietigen van alle afgedrukte of gedownloade content. Het doen gelden van verdere schadevergoedingsclaims blijft voorbehouden.

Het is de gebruiker van de website verboden om deze voor onrechtmatige of strafbare handelingen te gebruiken of daarop onrechtmatig en/of aanstootgevend materiaal weer te geven of te verspreiden. Met name verplicht de gebruiker zich om geen pornografische, obscene, diffamerende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of voor Nestlé anderszins in het nadeel uitvallende content, informatie, software of ander materiaal te plaatsen.

Nestlé behoudt zich voor om ongeoorloofde content zonder meer te wissen. Verder behoudt Nestlé zich het recht voor om gebruikers, die deze gebruiksvoorwaarden overtreden, van het gebruik van services die in het kader van de website worden aangeboden uit te sluiten.
Nestlé wijst erop dat hetgeen door de gebruikers op de website wordt ingevoerd, niet de mening van Nestlé weergeeft.

Enkele websites van Nestlé bevatten gedeelten die alleen voor geregistreerde gebruikers toegankelijk zijn. Het is voor geregistreerde gebruikers niet toegestaan om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor gebruik door andere gebruikers door te geven. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor om gebruikers, die hun gebruikersnaam en het wachtwoord doorgeven van het gebruik van het registratieplichtige gedeelte uit te sluiten. Verder zijn wij gerechtigd om de toegang tot het registratieplichtige gedeelte gedurende een periode van 30 minuten te blokkeren als de gebruikersnaam en/of het wachtwoord tien keer verkeerd is ingevuld.

2. Links

De websites van Nestlé bevatten kruisverwijzingen naar websites van andere providers. Bij de eerste plaatsing van de link is het aanbod van de derde gecontroleerd op onrechtmatige content. Voor content van derden die via dergelijke kruisverwijzingen bereikbaar is, is Nestlé niet verantwoordelijk. Als Nestlé constateert of erop gewezen wordt dat een aanbod onrechtmatige content bevat, wordt deze kruisverwijzing opgeheven, voor zover dit technisch mogelijk is en redelijkerwijs van Nestlé kan worden verlangd.

3. Download

Het downloaden van programma's gebeurt voor eigen risico. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de installatie en/of het gebruik van software uit het download-gedeelte, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Ondanks een up-to-date controle op virussen is een aansprakelijkheid voor schades en aantastingen door computervirussen in het kader van de wettelijke regelingen uitgesloten.

4. Garantie en aansprakelijkheid

De informatie op onze websites wordt zeer zorgvuldig samengesteld. Tegelijkertijd probeert Nestlé de informatie op de website up-to-date te houden. Nestlé aanvaardt echter geen garantie voor de volledigheid of geschiktheid ervan voor bepaalde gebruiksdoeleinden. Het gebruik van de op de websites ter beschikking gestelde content gebeurt enkel en alleen voor risico van de gebruiker.

De aansprakelijkheid van Nestlé als gevolg van of in verband met het gebruik van de website, om het even om welke rechtsgrond, is beperkt tot schades die Nestlé of hulppersonen of opdrachtnemers van Nestlé door grove nalatigheid of door het schenden van voor de overeenkomst essentiële verplichtingen door lichte nalatigheid heeft veroorzaakt. In gevallen van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van Nestlé qua hoogte beperkt tot de bij vergelijkbare transacties van deze aard typische en te voorziene schade. Dit laat schadevergoedingsclaims wegens garanties of op grond van de wet op de productaansprakelijkheid onverlet.

Als u in het kader van het gebruik van de op de website aangeboden services het nummer van uw mobiele telefoon en/of uw e-mailadres algemeen toegankelijk bekendmaakt, neemt u dan in acht dat Nestlé voor de hieruit resulterende gevolgen, met name het krijgen van ongewenste telefoontjes/of e-mails etc., niet verantwoordelijk is.

5. Merkenrechten

Eigenaar van alle op de websites van Nestlé gebruikte merken is Société des Produits Nestlé SA. Voor derden is het gebruik en de toepassing van alle merken, logo's en tekens verboden.

 

 

Bescherming persoonsgegevens/recht

Het spreekt voor ons vanzelf dat wij verantwoordelijk omgaan met uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze websites en elektronisch met ons communiceert. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen en de geldende nationale en Europese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde na te komen

Deze voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens informeren over de manier waarop Nestlé haar gegevens verwerkt. Verantwoordelijke instantie voor uw persoonsgegevens in het kader van een website is het in het impressum van de betreffende website genoemde bedrijf.

Wij hebben onszelf een aantal belangrijke vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens gesteld die ons inziens voor u van belang zijn. De antwoorden informeren u over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de maatregelen die Nestlé ter bescherming van deze gegevens neemt. Wij hopen dat deze informatie voor u behulpzaam is. Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u als volgt:

Per e-mail: Datenschutz-ND@de.nestle.com
Per post: Datenschutzbeauftragter, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main
Als u verdergaande vragen hebt, neem dan alstublieft als volgt contact op met ons:

Vragen en antwoorden

Klik op een vraag en u krijgt het betreffende antwoord.

Op de volgende websites bieden wij op het gebruik gebaseerde online-reclame aan:

 

www.nestle-marktplatz.de

www.babyservice.de

www.maggi.de

www.purina.de

 

1. Informatie over op het gebruik gebaseerde online-reclame/retargeting
Het hierboven genoemde internet-aanbod of de website van waaruit u daar naartoe bent doorgelinkt, verzamelt en verwerkt uw gebruiksgedrag. Daardoor profiteert u als gebruiker, doordat u op websites van Facebook, Amazon, YouTube, in het Google Display-Netwerk of in het kader van een zoekactie bij Google reclame ontvangt die meer bij uw interessegebieden past en er daardoor over het geheel minder volgens het toeval verspreide reclame wordt rondgestuurd. Voor het registreren van uw gebruiksgedrag wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die herkenning mogelijk maken. Verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens is:

Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main

 

2. Welke gegevens worden er geregistreerd?
Geregistreerd wordt informatie over uw activiteiten op de door de bedrijven van de Nestlé ondernemingsgroep geëxploiteerde websites (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's van de internet-aanbiedingen, etc.)

 

3. Bezwaar
Indien u niet (langer) wilt instemmen met de betreffende verzameling van gegevens, kunt u via de volgende links bezwaar maken en het verzamelen van gegevens deactiveren:

Deaktivierungsseite für DoubleClick
Deaktivierungsseite der NAI (Network Advertising Initiative)
Deaktivierungslink für Facebook
Deactiveringslink voor Amazon

In het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browser-instellingen "geen cookies accepteren" te kiezen. U kunt uw browser ook zo instellen dat deze voor het plaatsen van cookies vraagt of u daarmee akkoord gaat. Ten slotte kunt u ook eenmaal geplaatste cookies te allen tijde weer wissen.

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics

 

De volgende websites van Nestlé Deutschland AG maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“):

 

 

www.nestle-cereals.de

 

www.ernaehrungsstudio.nestle.de

 

www.ernaehrungsstudio.nestle.de/fachkraefte

 

www.nestle-marktplatz.de

 

nutrikid.com

 

nutrinews.nestle.de

www.optifast.de

www.optifasthome.de

www.kitkat.de

www.nescafe.de

www.nesquik.de

www.thomy.de

www.nestleprofessional.de

www.beneful.de

www.purina-gourmet.de

www.katzenwiefelix.de

www.proplan-hund.de

www.proplan-katze.de

www.purina.de

www.purina-one.de

www.moevenpick-eis.de

www.wagner-pizza.de

www.original-wagner.nl

www.vittel.de

www.babyservice.de

www.nescafe-kaffeeautomaten.de

www.purina-gourmet.de

www.dolce-gusto.de

www.hertaland.de

www.maggi.de

www.nestlecocoaplan.com

www.nestlenutrition-institute.org

www.purina-proplan.de

www.nestle.de/unternehmen/kontakt

www.nestle-fitness.de

http://de.special-t.com/de/

 

Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de website-provider te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software voorkomen. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door hier te klikken en de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Wij maken erop attent dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat. anonymizeIp();“, om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van intelliAd

 

De volgende websites maken gebruik van de webanalysedienst met bid-management van intelliAd Media
GmbH
, Sendlinger Str. 7, 80331 München:

 

www.maggi.de

www.nestle-marktplatz.de

www.dolce-gusto.de

www.wagner-pizza.de

www.original-wagner.nl

www.babyservice.de

www.ernaehrungsstudio.nestle.de

www.ernaehrungsstudio.nestle.de/fachkraefte

https://www.nestle-cereals.com/de/de/

www.nescafe-kaffeeautomaten.de

www.thomy.de

de.special-t.com

www.beneful.de

www.purina-gourmet.de

www.katzenwiefelix.de

www.proplan-hund.de

www.proplan-katze.de

www.purina.de

www.purina-one.de

www.moevenpick-eis.de

 

Voor een op de specifieke behoefte aangepaste opmaak en voor het optimaliseren van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens geregistreerd en geaggregeerd opgeslagen en worden uit deze gegevens met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen samengesteld. Bij het gebruik van intelliAd Tracking worden er lokaal cookies opgeslagen. Volgens §15 van de huidige versie van de (Duitse) mediawet (TMG) hebt u als bezoeker van een website het recht om tegen het opslaan van uw (geanonimiseerd geregistreerde) bezoekersgegevens ook naar de toekomst toe bezwaar te maken. Gebruik hiervoor de
intelliAd opt-out functie.

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van de adresmatching-technologie van Deutsche Post AG

 

Op de volgende website wordt de adresmatching-technologie van Deutsche Post AG toegepast:

 

www.purina-one.de

 

Het verkrijgen van toegang tot deze website wordt in het kader van de adresmatching-technologie geanonimiseerd geregistreerd. Indien u dit niet wenst, kunt u tegen het gebruik van uw gegevens hier bezwaar maken.

Via deze methode worden statistische uitspraken over interesses gegenereerd, die op het niveau van een groep van minimale omvang worden opgeslagen en zodoende anoniem zijn. Deze opgeslagen gegevens over uiteenlopende interesses kunnen er eventueel voor worden gebruikt om deze groep van minimale omvang een op de geregistreerde interesses gericht reclameschrijven (deels of volledig geadresseerd) te sturen.

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Facebook

 

Op de volgende websites maken we gebruik van Custom Audiences en Website Custom Audiences:

 

http://www.nescafe.de

https://maggi.de

http://de.special-t.com/de/

http://www.nestle-marktplatz.de/marken/eiscreme

https://www.babyservice.de/

https://www.babyservice.de/babyprodukte/marken/beba

https://www.purina.de/katze/felix

https://www.purina-proplan.de/

https://www.purina.de/katze/one

https://www.nestle-cereals.de/

http://www.original-wagner.de/

https://www.original-wagner.nl

 

We maken gebruik van communicatietools van het sociale netwerk Facebook, met name het product Custom Audiences en Website Custom Audiences. In principe wordt daarbij een niet-omkeerbare en niet-persoonsgerichte checksum (hash-waarde) op basis van uw gebruiksgegevens gegenereerd, die voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook kan worden toegezonden. Voor het product Website Custom Audiences wordt het Facebook cookie aangesproken.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy-richtlijnen van Facebook, die o.a. op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ doen. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Custom Audiences, meldt u zich dan af van onze webservices.

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van de „Nu kopen“-button (BUY NOW button)

 

Voor bepaalde producten integreren we op onze webpagina's een dienst van een externe aanbieder, die de actuele beschikbaarheid van online verkrijgbare producten controleert en u deze aanbiedt. Deze web-scraping-technologie van FusePump integreert een knop (button) op onze webpagina's, via welke u actuele productinformatie over producten van Nestlé door online-winkels kan worden getoond. Deze knoppen dragen bijvoorbeeld het opschrift „Nu kopen“ („BUY NOW button“). Met de web-scraping-technologie van FusePump
verzamelen wij voor geselecteerde Nestlé-producten productinformatie bijv. over de beschikbaarheid direct uit websites van online-winkels.

Als u op de „BUY NOW button“ klikt, wordt via de geïntegreerde technologie een JavaScript1 uitgevoerd en wordt er een nieuw venster, een zgn. lightbox2 ingevoegd. Tegelijkertijd worden de actuele beschikbaarheden van het geselecteerde product in de deelnemende online-shops door de provider FusePump opgevraagd. Vervolgens verschijnen desbetreffende „BUY NOW buttons“ met vermelding van de betreffende online-winkels, waarin het product beschikbaar is. Door op de betreffende „BUY NOW button“ te klikken, wordt de website van de respectievelijke geselecteerde online-shop opgevraagd. Hier kunt u het gewenste product tegen de condities van de betreffende online-shop onmiddellijk kopen. De beschikbaarheid wordt op basis van een database van FusePump berekend en vormt derhalve geen realtime-informatie. De informatie wordt ca. elk uur geüpdatet.

Na het aanklikken van de „BUY NOW button“ op onze webpagina's worden via het JavaScript cookies lokaal op uw harde schijf opgeslagen. De door het cookie aangemaakte informatie over het gewenste product wordt naar FusePump verzonden en opgeslagen, om de bijbehorende productinformatie te identificeren en u in de 'lightbox' weer te geven. Het in het kader van het gebruik van de „BUY NOW button“ door uw browser verzonden IP-adres wordt enkel gebruikt voor de diagnose van problemen, niet om uw online-activiteiten te volgen.

De volgende websites maken gebruik van de web-scraping technologie van FusePump , +44 20 7199 7850 , London, EC1N 8SS:

 

www.babyservice.de

www.kitkat.de

www.herta.de

www.moevenpick-eis.de

www.nescafe.de

www.nesquik.de

www.nestle-cereals.com/de

www.nestle-marktplatz.de

www.purina.de

www.purina-gourmet.de

www.purina-proplan.de

www.thomy.de

www.wagner-pizza.de

www.original-wagner.nl

 

In het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browser-instellingen "geen cookies accepteren" te kiezen. U kunt uw browser ook zo instellen dat deze voor het plaatsen van cookies vraagt of u daarmee akkoord gaat. Ten slotte kunt u ook eenmaal geplaatste cookies te allen tijde weer wissen.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door FusePump en uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy-richtlijnen van FusePump, die o.a. op www.fusepump.de/privacy-security-policy te vinden zijn.

1 Indien u het uitvoeren van het JavaScript wilt voorkomen, hebt u enerzijds de mogelijkheid om te vermijden op de „BUY NOW button“ te klikken. Om het laden van de JavaScripts zeker uit te sluiten, deactiveert u het uitvoeren van JavaScript in uw browser-instellingen.

2 Met een 'Lightbox' (naar het Engelse woord voor lichttafel) wordt vooral in de webdesign-context een bijzondere vorm bedoeld om foto's en andere functies in een venster te presenteren. Klikt de gebruiker een thumbnail of een button aan, dan wordt de pagina verduisterd en het raam met functies of een groot formaat foto daarboven zwevend weergegeven. Om de 'Lightbox' op te vragen, is uitvoering van een JavaScript-code noodzakelijk.  

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Oracle DMP

 

De volgende websites gebruiken het datamanagementplatform (DMP) van Oracle Corporation USA, Inc.:

 

www.purina.de/hund/dentalife

www.purina.de/katze/felix

www.purina.de/katze/felix//rackeralleindaheim#gewinnspiel

www.purina.de/katze/felix/gratistesten

www.purina-gourmet.de

www.purina-proplan.de

www.purina-proplan.de/hund

www.purina-proplan.de/katze

www.purina.de

www.purina.de/adventuros

www.purina.de/hund/beneful

www.purina.de/hund/beyond/

www.optifasthome.de

www.nestlehealthscience.de

www.kuhmilchallergie.info

www.ernaehrungsstudio.nestle.de

www.maggi.de

www.nestle-marktplatz.de

www.original-wagner.nl

www.nestlenutrition-institute.org/country/de/

www.babyservice.de

www.nestle-cereals.de

www.purina.de/katze/one

www.purina-one.de

www.purina.de/katze/3-wochen-testaktion

 

Oracle DMP creëert profielen door het gebruik van cookies, cross-device/cross-context technologie (zoals statistische ID's) of andere eenduidige kenmerken, die haar door haar klanten worden aangeleverd (zoals cookies ID's & mobile-device ID's), om meer over de activiteiten van de gebruikers op de webpagina's van Nestlé aan de weet te komen. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikers relevante/interessespecifieke informatie weer te geven, die bij hun interessegebieden passen.

Meer over deze cookies leest u in de Oracle BlueKai Privacy Policy via https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Om deze verzameling van gegevens te voorkomen, kunt u zich via de Oracle BlueKai registratiepagina http://www.bluekai.com/registry/ afmelden. Oracle DMP biedt bovendien de mogelijkheid om ook externe aanbieders van data voor het laten zien van interessespecifieke reclame te gebruiken. Mocht dit niet verder gewenst zijn, dan kunt u zich via de volgende organisaties afmelden.

 

• Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/

• Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/

• European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA): http://www.youronlinechoices.eu/

• en http://www.edaa.eu/

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van het Affiliate Netwerk van Awin AG

 

Op de volgende webpagina's maken we gebruik van de tracking-diensten van het Affiliate Netwerk van Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, om te kunnen volgen of onze reclameactiviteiten leiden tot een aankoop bij onze handelspartners:

 

https://www.nestle-marktplatz.de/

https://www.maggi.de/

 

In het kader van deze tracking-diensten slaat Awin AG ten behoeve van de documentatie van transacties cookies op op eindapparatuur van gebruikers, die onze webpagina's bezoeken. Deze cookies dienen enkel het doel van een correcte toewijzing van het resultaat van een reclamemiddel en de betreffende afrekening in het kader van ons netwerk. Persoonsgegevens worden daarbij door Awin niet verzameld, verwerkt of gebruikt. In een cookie wordt enkel de informatie geplaatst over wanneer er door een eindapparaat een bepaald reclamemiddel is aangeklikt. In deze tracking cookies wordt een individuele, echter niet tot de specifieke gebruiker traceerbare cijferreeks opgeslagen, waarmee

 

• het partnerprogramma van een advertiser,

• de publisher,

• het tijdstip van de actie van de gebruiker (click of view)

 

worden gedocumenteerd. Daarbij verzamelt Awin AG ook informatie over het eindapparaat, vanaf waar een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de opvragende browser. Welke cookies er meer specifiek in het kader van deze tracking worden gebruikt, kunt u in het overzicht in onze cookie-toestemmings-tool op de betreffende webpagina vinden.

Indien u het opslaan van cookies in uw browser niet wenst, kunt u dit door de betreffende browserinstelling bereiken. U kunt in uw respectievelijke browser het opslaan van cookies onder Extra's/Internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde webpagina's of uw browser zo instellen dat deze het meldt zodra er een cookie wordt gezonden. U kunt cookies ook te allen tijde wissen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens van de tool „Customer Match“ van Google

 

Op de volgende websites wordt de tool „Customer Match“ van Google gebruikt.

 

www.purina.de

www.purina-gourmet.de

www.purina-proplan.de

 

Met behulp van deze tool kunnen u bij zoekacties in Google en bij het gebruik van Gmail of YouTube gerichte zoekresultaten voor onze producten en diensten worden weergegeven. Daarvoor importeren wij versleutelde e-mail-lijsten die door Google met aangemelde gebruikers worden vergeleken. U kunt tegen het gebruik, de verwerking en de verzending van deze gegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde door middel van een informele mededeling via de post, per fax of door middel van een e-mail aan verbraucherservice@de.nestle.com bezwaar aantekenen.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van het Amazon Partnernet Programma van Amazon Europe Core S.à r.l.

 

De volgende website

 

www.nestle-marktplatz.de

 

neemt deel aan het Partnerprogramma van Amazon EU, dat ontworpen is om een medium voor websites beschikbaar te stellen, door middel waarvan via het plaatsen van reclameboodschappen en links naar Amazon.de restitutie van de reclamekosten kan worden verdiend.

Amazon privacyrichtlijn

Amazon richtlijn voor cookies en internetreclame

In het kader van deze tracking-diensten worden door Amazon Europe Core S.à.r.l. ten behoeve van de documentatie van transacties cookies opgeslagen op eindapparatuur van gebruikers, die onze webpagina's bezoeken. Deze cookies dienen enkel het doel van een correcte toewijzing van het resultaat van een reclamemiddel en de betreffende afrekening in het kader van ons netwerk.

Daarbij verzamelt Amazon Europe Core S.à r.l. ook informatie over het eindapparaat, waarvandaan een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de opvragende browser. Welke cookies er meer specifiek in het kader van deze tracking worden gebruikt, kunt u in het overzicht in onze cookie-toestemmings-tool op de betreffende webpagina vinden.

Indien u het opslaan van cookies in uw browser niet wenst, kunt u dit door de betreffende browserinstelling bereiken. U kunt in uw respectievelijke browser het opslaan van cookies onder Extra's/Internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde webpagina's of uw browser zo instellen dat deze het meldt zodra er een cookie wordt gezonden. U kunt cookies ook te allen tijde wissen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

 

Staan: januari 2018